Jullie kunnen genieten van natuurschoon welke kenmerkend is voor de Veluwezoom. De natuur op z’n mooist en dat willen we met z’n allen graag zo houden.
Trailrunning heeft met name in NL de afgelopen jaren een enorme toevlucht genomen. Gelukkig nemen we waar dat trailfanaten zich bewust zijn van die andere beleving, welke we gezamenlijk delen in deze verslavende sport; oog voor de natuur, minder hectiek en meer tijd voor elkaar.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Cairn Trails & Adventures georganiseerde evenementen.

  • We verwachten dat deelnemers over een goede conditie beschikken. Let op: alle afstanden zijn 95% off-road.
  • Deelname is geheel op eigen risico en geheel voor eigen verantwoording.
  • De organisatie, uitgevoerd door Cairn Trails & Adventures is behalve bij sprake van wettelijke aansprakelijkheid, op geen enkele andere wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, voor verlies van bezittingen of elk ander door de deelnemers beweerdelijk geleden nadeel.
  • De organisatie behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of –plaatsen te wijzigen of het evenement geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden, andere calamiteiten of op laste van autoriteiten, waarbij dit redelijkerwijs niet anders kan worden verwacht. Er bestaat geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en vergoeding van (im)materiële schade.
  • De organisatie kan i.v.m. logistieke redenen een limiet voor deelnemersaantallen instellen.
  • Alle evenementen zijn inclusief tijdsregistratie. (bij Kidstrail onder voorbehoud afhankelijk van locatie start- finish overige afstanden)
  • Deelnemers volgen aanwijzingen van parcourswachters/vrijwilligers altijd op en dienen zich te gedragen als alle andere weggebruikers en nemen geen uitzonderingspositie.
  • Met toestemming van lokale bestuurders en terreinbeheerders voert deze ZOMER EDITIE VELUWEZOOMTRAIL grotendeels door de beschermde natuurgebieden van landgoedeigenaren Twickel en Middachten. Wij vragen jullie met klem geen schade te veroorzaken of afval achter te laten. Waarneming hiervan leidt tot diskwalificatie. Wildplassen in en nabij het start/finish gedeelte is streng verboden. Bij het niet opvolgen van aanwijzingen door organisatie, politie en verkeersregelaars worden deelnemers uitgesloten van deelname.
  • Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Een van de grondslagen is dat wij als organisatie toestemming hebben van onze deelnemers om de (gewone) persoonsgegevens te verwerken voor administratie, nieuwsbrief en/of eventuele tijdsregistratie. Met het akkoord verklaren van de algemene voorwaarden en de privacyverklaring (zie bijlage) geeft de deelnemer aan gekend te zijn in ons handelen met deze door deelnemer verstrekte NAW gegevens en hiermee dan ook toestemming geeft zijn/haar NAW gegevens op verantwoordelijke wijze te gebruiken.
  • Wij geven een deelnemerslijst bestaande uit @mail adres met naam indien strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van het evenement aan uitvoerende organisaties waarmee een verwerkersovereenkomst is opgesteld (denk aan inschrijving en tijdsregistratie) en betrokken terreinbeheerder(s) en andere autoriteiten.