Jullie kunnen genieten van natuurschoon welke kenmerkend is voor Ameland. De natuur op z’n mooist en dat willen we met z’n allen graag zo houden.
Trailrunning heeft met name in NL de afgelopen jaren een enorme toevlucht genomen. Gelukkig nemen we waar dat trailfanaten zich bewust zijn van die andere beleving, welke we gezamenlijk delen in deze verslavende sport; oog voor de natuur, minder hectiek en meer tijd voor elkaar.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Cairn Trails & Adventures (onderdeel van Uilekiek Horex Sports & Events) georganiseerde evenementen.

 • We verwachten dat deelnemers over een goede conditie beschikken. Let op: alle afstanden zijn 95% off-road.
 • Deelname is geheel op eigen risico en geheel voor eigen verantwoording.
 • De organisatie, uitgevoerd door Cairn Trails & Adventures (onderdeel van Uilekiek Horex Sport & Events), is behalve wettelijke aansprakelijkheid, op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, voor verlies van bezittingen of elk ander door de deelnemers beweerdelijk geleden nadeel.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of –plaatsen te wijzigen of het evenement geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden, andere calamiteiten of op laste van autoriteiten, waarbij dit redelijkerwijs niet anders kan worden verwacht. Er bestaat geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en vergoeding van (im)materiële schade.
 • De organisatie kan i.v.m. logistieke redenen een limiet voor deelnemersaantallen instellen.
 • Alle evenementen zijn inclusief tijdsregistratie. (bij Kidstrail onder voorbehoud afhankelijk van locatie start- finish overige afstanden)
 • Deelnemers volgen aanwijzingen van parcourswachters/vrijwilligers altijd op en dienen zich te gedragen als alle andere weggebruikers en nemen geen uitzonderingspositie.
 • Met toestemming van lokale bestuurders en terreinbeheerders voert deze trail door grotendeels beschermde natuurgebieden. Wij vragen jullie met klem geen schade te veroorzaken of afval achter te laten. Waarneming hiervan leidt tot diskwalificatie. Wildplassen in en nabij het start/finish gedeelte is streng verboden. Bij het niet opvolgen van aanwijzingen door organisatie, politie en verkeersregelaars worden deelnemers uitgesloten van deelname.
 • Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Een van de grondslagen is dat wij als organisatie toestemming hebben van onze deelnemers om de (gewone) persoonsgegevens te verwerken voor administratie, nieuwsbrief en/of eventuele tijdsregistratie. Met het akkoord verklaren van de algemene voorwaarden en de privacyverklaring (zie bijlage) geeft de deelnemer aan gekend te zijn in ons handelen met deze door deelnemer verstrekte NAW gegevens en hiermee dan ook toestemming geeft zijn/haar NAW gegevens op verantwoordelijke wijze te gebruiken.
 • Wij geven een deelnemerslijst bestaande uit @mail adres met naam indien strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van het evenement aan uitvoerende organisaties waarmee een verwerkersovereenkomst is opgesteld (denk aan inschrijving en tijdsregistratie) en betrokken terreinbeheerder(s) en andere autoriteiten.

SALOMON VUURTOREN TRAIL FESTIVAL:

 • Het wijzigen naar een kortere afstand is slechts (éénmalig) mogelijk tot en met 31 december 2023 en alleen wanneer de limiet van het aantal inschrijvingen van de betreffende afstand nog niet is behaald. Vanaf 1 januari 2024 is het wijzigen naar een kortere afstand alleen ter plaatse nog mogelijk tegen wijzigingskosten à €3,-. Het verschil in inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd.
 • Overdragen van het startnummer is kosteloos en mogelijk tot 1 januari 2024. De ingeschreven deelnemer kan dit zelf regelen in inschrijven.nl.
 • Overdragen vanaf 1 januari 2024 is alleen nog mogelijk door naamswijziging tijdens accreditatie / afhalen startnummer in maart in sporthal de Slinger . Wijzigingskosten contant te voldoen à €3,-
 • Inschrijving is definitief. Annuleren en/of restitutie verkrijgen is niet mogelijk!

vuurtorentrail, ameland, trailrunning, cairn, canitrail

Naast de Algemene voorwaarden van de Vuurtorentrail gelden voor canitrailers ook de volgende voorwaarden.

Neem deze voor aanvang van de canitrail aandachtig door.

 • De organisatie en/of Race-director behouden zich het recht de canitrailer te controleren op naleving van de Richtlijnen van de DCTA.
 • Deelname aan de Canitrail is volledig op eigen risico. De organisatie is niet verantwoordelijk bij ongevallen, schade of overlijden van de hond.

Hieronder volgen enkele punten van richtlijnen van de DCTA:

 • De eigenaar van de deelnemende hond is verplicht een WA-verzekering te hebben, waarin de hond onder de dekking valt.
 • We verwachten dat de deelnemende hond fysiek en mentaal in staat is om de desbetreffende afstand te canitrailen (de hond is goed getraind, fit en gezond).
 • De canitrailer is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn/haar hond.
 • De canitrailer houdt voldoende afstand van andere deelnemers en omstanders.
 • Alle honden zijn voor, tijdens en na de trail aangelijnd.
 • De canitrailer ruimt de uitwerpselen van de hond op, op en rond het evenemententerrein.
 • De canitrailer maakt gebruik van een canitrail uitrusting: harnas, elastische lijn en heupgordel.
 • De canitrailer neemt water mee voor zijn/haar hond.
 • Het welzijn van de hond staat altijd voorop.

Salomon Vuurtoren Trail Festival Ameland is tot stand gekomen door samenwerking HPCH en CAIRN Trails & Adventures.